Jednym z aspektów współczesnej jogi, który znajduje zaskakującą ciągłość ze starożytnymi formami indyjskiej jogi i ascezy, jest wykorzystanie różnych akcesoriów do wspierania praktyki jogicznej i medytacyjnej. W szczególności pomysł wykorzystania paska lub paska do jogi z tkaniny do unieruchomienia ciała w odpowiedniej postawie okazuje się mieć co najmniej dwa tysiące lat!


Jeden rekwizyt, pasek do jogi, ma starożytną historię, jest przedstawiany w rzeźbach świątynnych i opisywany w rękopisach z czasów starożytnych i średniowiecznych; był używany w Yogapattasanie , siedzącej pozie medytacyjnej ze skrzyżowanymi nogami i podtrzymywanymi przez pasek. W dzisiejszych czasach użycie rekwizytów kojarzy się szczególnie z guru jogi BKS Iyengarem ; jego zdyscyplinowany styl wymagał rekwizytów, w tym pasów, bloków, koców, wałków i lin.B.K.S. Iyengar przekształcił starożytną technologię jogiczną, o której prawdopodobnie doskonale wiedział, dopasowując ją do współczesnych czasów, charakteryzujących się fizjologiczną potrzebą zdrowego ruchu przy szybko pojawiającym się zmęczeniu, mniejszej wydolności organizmu, pogorszeniu postawy ciała. Nadał swojemu nauczaniu i praktyce jogi nowy wymiar.

 

Korzyści płynące z akcesoriów do jogi zależą od doświadczenia, dojrzałości i umiejętności praktykującego. Współczesne zastosowanie paska dzięki zastosowaniu wzmocnionej klamry zwiększyło możliwości wykorzystania paska w praktyce jogi. Iyengar nadał temu rekwizytowi nowe nieskończone zastosowanie także terapeutyczne.


Yogapaṭṭasana (योगपट्टासन) jest rodzajem postawy ( asany ) medytacyjnej wykorzystującej pasek z materiału w celu uzyskania większej stabilności w pozycji..


A faixa indiana de meditação: Yogapaṭṭaka


Fragmenty utworu opublikowano na prawach cytatu, pastiszu oraz do celów edukacyjnych. Wszystkie prawa należą do autora. Opracowano na podstawie obszernego artykułu: The Ancient Yoga Strap A Brief History of the Yogapaṭṭa dostępnego na stronie theluminescent.org.