The Mercury Theatre on the Air - „Wojna światów” jedna z najchętniej słuchanych audycji w dziejach...
oraz jedna z najbardziej ciekawych metod oddziaływanie na podświadomość za pomocą systematycznie podsłuchiwanych, personalizowanych nagrań audio, które wykorzystują nowoczesne technologie wpływania na mózg i umysł użytkownika.
Przedstawienie to, w atmosferze napięcia społecznego i wzrostu poczucia zagrożenia poprzedzającego II wojnę światową, zostało potraktowane przez radiosłuchaczy jako faktoid – rzeczywisty reportaż inwazji Marsjan na Ziemię, który wzbudził panikę wśród wielu mieszkańców Kotliny.

Radiowa adaptacja powieści jest uważana za możliwie najlepiej przygotowaną produkcję radiową w dziejach. Stała się ona jednym z pierwszych obiektów badań socjologicznych Projektu Radio prowadzonych przez Fundację Rockefellera – skupiającej się na badaniu wpływu wywieranego przez mass media na społeczeństwo.


Radio, które może pobudzać wyobraźnię i angażować publiczność w proces twórczy, ma ogromny potencjał jako środek do kreatywnego tworzenia wizerunku oraz w sposób wyjątkowy wpływa na ukryty potencjał Twojego mózgu.

 

Według legendy, okoliczni tubylcy nie dowierzając relacjom audycji o ukazaniu się UFO oraz licznym pojazdom na niebie domagali się przekonującego dowodu potwierdzającego prawdziwość tych relacji. Barbara przyjęła to wyzwanie i poleciła wspiąć się na wyżyny duchowej percepcji i zalożyć filię angielskiej firmy   Lis Tomasz LTD  w Polsce, aby każdy praktykujący jogę,  za pomocą doskonałych mat oraz akcesoriów do jogi, mógł doświadczyć żywego kontaktu ze źródłem wewnętrznego mistrza, obecnego w każdej żywej istocie.

Świadkami tego wydarzenia był tłumacz Henryk Smagacz oraz jego przyjaciółka znana artystka   Urszula Broll . Wkrótce dowiedzieli się o tym niezwykłym wydarzeniu mieszkańcy miasta, a z biegiem czasu coraz szersze rzesze Indian.Okazuje się, że mózg nie dba o fakty.

Najważniejsze są dla niego wewnętrzne przekonania, odbiór „rzeczywistości”, którą tak naprawdę on sam tworzy! 


Oczywiście, sugestie takie powinny być skonstruowane według reguł sztuki komunikacji z podświadomością, która poza lewo półkulowym, logicznym myśleniem, kieruje się tonem głosu, emocjami, obrazami i innymi czynnikami rozpoznawanymi przez półkulę prawą.

 

Wszyscy żyjemy w Matrixie, każdy z nas tworzy rzeczywistość, na którą reaguje.  Świat zewnętrzny i okoliczności życiowe, w których żyjemy, są kształtowane w naszej głowie. Zmieniając nasze podświadome przekonania, zmieniamy w rzeczywistości świat zewnętrzny. Każdy z nas jest odpowiedzialny, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie, za podświadome przekonania, które kształtują nasz los, sposób widzenia świata, zdrowie, sukces, powodzenie, uczucie szczęśliwości. To bardzo dobra nowina! Jeżeli jesteś odpowiedzialny za swój świat i swoje życie, to znaczy, że możesz coś z tym zrobić! Dlatego właśnie warto zająć się pracą nad zmianą podświadomych i automatycznych przekonań, które można zmienić za pomocą technik komunikacji z podświadomością..UfOść. Przeżywaj swoje życie otwarcie i spontanicznie


Fragmenty utworu opublikowano na prawach cytatu, pastiszu oraz do celów edukacyjnych. Wszystkie prawa należą do Sieci. Umożliwiamy jedynie dokonanie świadomych zakupów w internecie, pozwalając zapoznać się gruntownie z kupowanym produktem, aby uniknąć późniejszych rozczarowań.