Dzisiejszy człowiek znajduje się w głębokim kryzysie. Ten kryzys jest zjawiskiem globalnym; objął naszą planetę u progu trzeciego tysiąclecia. Powstaje więc pytanie: „Co dalej, Adamie?”. Doszliśmy do granic wzrostu ekonomicznego, wiara w nieskończone możliwości nauki i postęp społeczny została zdruzgotana. Wszystkie rewolucje polityczne zawiodły. Nastał czas na gruntowną, wewnętrzną rewolucję.

Wyzwolenie mężczyzn jeszcze nie nastąpiło. Nie tylko kobiety, lecz również mężczyźni potrzebują ruchu wyzwolenia. Chodzi o wyzwolenie ze zniewolenia, o uwolnienie od wartości, które negują istotę życia, i od uwarunkowań narzuconych ludzkości przez religie. Kapłani oraz politycy doprowadzili do powstania dramatycznego rozszczepienia w ludzkiej świadomości. Stworzyli człowieka wyalienowanego, obciążonego silnym poczuciem winy, uwikłanego w ciągłą walkę wewnętrzną. Ta walka wyraża się we wszelkich dziedzinach życia. Jest to konflikt pomiędzy ciałem a duszą, materią a umysłem, materializmem a spirytualizmem, nauką a religią, mężczyzną a kobietą, Wschodem a Zachodem.

.

Odrzuć wszelkie doktryny, dogmaty, wierzenia… odrzuć wszelkie „-izmy”. Uwolnij się od nich, bądź świeży, bądź nieskażony. A wtedy pojawi się w tobie inteligencja.

 

Każdy człowiek od wczesnego dzieciństwa jest warunkowany tak, by mógł funkcjonować i przeżyć w świecie nastawionym na rywalizację, na osiągnięcia. Ludzie dają się wciągnąć w walkę o pieniądze, sukcesy, sławę, władzę, prestiż i status. Małe dziecko przejmuje wartości oraz cele od rodziców, nauczycieli, duchownych i polityków, zupełnie ich nie kwestionując. W ten sposób młody człowiek oddziela się od swojej prawdziwej natury, od oryginalnej wewnętrznej istoty. Zanika zdolność do przeżywania bezwarunkowej radości, zanikają pierwotna niewinność i umiejętność twórczej zabawy. Młoda osoba zostaje odcięta od twórczego potencjału, od zdolności kochania, od radości i chęci życia… Młody chłopak jest kształtowany w ten sposób, że obumiera jego ciało i przytępia się zmysłowa wrażliwość. Traci on dostęp do tkwiących w jego wnętrzu kobiecych jakości – takich jak uczuciowość, delikatność, miłość i intuicja. Zamyka się w sobie, staje pozbawionym uczuć robotem.


Księga mężczyzn -  Osho


Fragmenty utworu opublikowano na prawach cytatu, pastiszu oraz do celów edukacyjnych. Wszystkie prawa należą do Wydawnictwa Czarna Owca Sp. z o.o. oraz autora. Opublikowane fragmenty służą jedynie zapoznaniu czytelnika z treścią książki, której fizycznie w internecie nie może przejrzeć - tak jak to ma miejsce w ksiegarniach. Umożliwiamy jedynie dokonanie świadomych zakupów w internecie, pozwalajac zapoznać sie gruntownie z kupowanym produktem, aby uniknąć późniejszych rozczarowań.