Psychologia & Psychoterapia


Psychoterapia – stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, i może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami, oraz rozwojowi relacji i umiejętności społecznych. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych.

Istnieją tysiące różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych o znacząco różne pojmowanie psychologii, etyki i metod pomocy. Większość polega na regularnych spotkaniach klienta lub grupy klientów z jednym lub kilkoma terapeutami. Wspólną cechą psychoterapii jest prymat metod psychologicznych, w odróżnieniu od leczenia psychiatrycznego, zorientowanego na metody medyczne i leki; przy tym, psychoterapia i medycyna mogą się nawzajem efektywnie uzupełniać

 Obrazek Nazwa- Cena
DAVID R HAWKINS - Oko w Oko z Jaźnią przed którą nic nie jest ukryte

DAVID R HAWKINS - Oko w Oko z Jaźnią przed którą nic nie jest ukryte

70.00 zł

 Do koszyka 

DAVID R HAWKINS - Przekraczanie Poziomów Świadomości

DAVID R HAWKINS - Przekraczanie Poziomów Świadomości

Wszystko co robisz ma znaczenie - dr David Hawkins Dynamika Oświecenia Na bardzo wysokich poziomach subiektywnego doświadczane istnienie nie jest już ograniczone przez narcystyczne ego czy psychologiczne blokady wynikające z pozycjonowania. Ten stan jest efektem postępującej, bardzo głębokiej rezygnacji z wszelkich ograniczeń i systemów wierzeń. Warunkiem wymaganym jest...
53.00 zł

 Do koszyka 

DAVID R HAWKINS - Przywracanie Zdrowia

DAVID R HAWKINS - Przywracanie Zdrowia

63.00 zł

... więcej informacji
 Wyprzedano 

DAVID R HAWKINS - Siła Czy Moc Ukryte Determinanty Ludzkiego Zachowania

DAVID R HAWKINS - Siła Czy Moc Ukryte Determinanty Ludzkiego Zachowania

48.00 zł

... więcej informacji
 Wyprzedano 

MANUEL HORETH MAGDALENA EDER - I Ty Jesteś Mentalistą

MANUEL HORETH MAGDALENA EDER - I Ty Jesteś Mentalistą

29.00 zł

 Do koszyka 

Spektrum świadomości - Ken Wilber

Spektrum świadomości - Ken Wilber

Pierwsza książka Kena Wilbera niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie psychologii transpersonalnej, zapoczątkowała rewolucję w psychologii transpersonalnej. W tym dogłębnym i wyjątkowym studium świadomości Wilber jako pierwszy przedstawia uporządkowaną propozycję integracji wielkich teorii psychologicznych Zachodu z teoriami kontemplacyjnymi Wschodu. Spektrum świadomości stanowi...
47.00 zł

... więcej informacji
 Wyprzedano 

Strzeż się Alzheimera póki czas - W. R. Shankle

Strzeż się Alzheimera póki czas - W. R. Shankle

Jak zapobiegać i przeciwdziałać chorobie Alzheimera i innym rodzajom utraty pamięci William Rodman Shankle Według opinii recenzentów jest to najbardziej przyjazny dla czytelnika poradnik na temat chorób degeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, demencja, czy otępienie naczyniowe. Autorzy, neurolog William R. Shankle i psychiatra Daniel Amen, przede wszystkim radzą, jak...
47.00 zł

 Do koszyka 

Ucz się szybciej zapamiętuj więcej - Dr D. Gamon, Bragdon

Ucz się szybciej zapamiętuj więcej - Dr D. Gamon, Bragdon

Kolejna książka z serii TRENUJ SWÓJ MÓZG dostarcza wiele praktycznych informacji na temat pracy mózgu, koncentrując się na tym, co najważniejsze w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej - na uwarunkowaniach procesu uczenia się i zapamiętywania. Nowe technologie umożliwiają coraz dokładniejsze poznanie sposobu działania mózgu, różnych jego...
30.00 zł

 Do koszyka 

Z ADHD można wygrać - Daniel G. Amen

Z ADHD można wygrać - Daniel G. Amen

Jak pomóc ludziom cierpiącym na ADHD i inne typy zaburzeń uwagi Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) oraz inne odmiany zaburzenia uwagi to problem, z ktorym borykaliśmy się od zawsze, lecz dopiero niedawno został zdiagnozowany i nazwany. Kłopoty z nauką, agresywność, niemożność usiedzenia w jednym miejscu, odkładanie spraw na poźniej, konfl iktowość, trudności w...
47.00 zł

 Do koszyka