Magia & Okultyzm


Magia, czary – ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności.

Osoba zajmująca się magią (mag, czarownik, szaman) stosuje różnorakie gesty, wypowiada zaklęcia (inkantacje) i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, i które w jego przekonaniu umożliwiają mu kształtowanie rzeczywistości.
Słowo 'magia' pochodzi pierwotnie od Magów (staroperskie maguš, gr.μάγος), astrologów-kapłanów zoroastryzmu z ludu Medów. W okresie hellenistycznym, greckie μάγος (magos) mogło być używane jako przymiotnik, lecz przymiotnik μαγικός (magikos, łac. magicus) również jest potwierdzony jako używany w I wieku (Plutarch), typowo występujący w rodzaju żeńskim, w sformułowaniu μαγική τέχνη (magike techne, łac. ars magica) "magiczna sztuka". Słowo magic weszło w użytek w języku angielskim pod koniec XIV wieku., pochodząc od starofrancuskiego słowa magique.

Istnieje wiele rozbieżności w pojmowaniu różnicy pomiędzy białą a czarną magią. Większość współczesnych magów, szczególnie należących do zachodniego kręgu kulturowego, żadnemu rodzajowi magii nie przypisuje kolorów, twierdząc, że magia jest tylko narzędziem, a sposób jej wykorzystania zależy tylko od woli maga (to mag może być "czarny" lub "biały", a nie jego narzędzie).

W kulturze popularnej biała magia to zwykle magia, która wykorzystywana jest do dobrych celów i dobrymi sposobami, zaś czarna magia służy złu, wykorzystywania jest do niecnych zamiarów i zwykle wiąże się z wykonywaniem jej na mroczne sposoby.

Model energetyczny

Model ten jest prawdopodobnie niewiele nowszy niż model duchowy. Zakłada on, że świat widzialny przeniknięty jest wszechobecną energią życiową, nazywaną różnie w różnych kulturach: prana, qi, ki, mana, vril, a w Europie: vis vitalis, fluid magnetyczny itd. Procesy zachodzące w świecie widzialnym są według tego modelu efektem działania owych energii subtelnych, zaś działania magiczne polegają na takim manipulowaniu obiegiem energii, by wytworzyć pożądany efekt w makroskali. Podobnie jak w poprzednim modelu, również tutaj znajduje zastosowanie magiczny trans wyciszający część umysłu posługującą się logiką, tak by mag postrzegał i działał wyłącznie intuicyjnie.

Model ten jest wykorzystywany przede wszystkim przez wschodnie systemy magiczne i okultystyczne: Hunę, większość odmian jogi, tradycyjną chińską medycynę i Feng shui, Reiki, a także sztuki walki, przede wszystkim Taijiquan i Qigong. W tradycji Zachodu model ten pojawia się po raz pierwszy u Mesmera w jego koncepcji magnetyzmu zwierzęcego, a następnie w teozofii Bławatskiej. Na szeroką skalę został spopularyzowany przez ruch New Age.

Magowie stosujący model informacyjny (nazywani czasem "cybermagami") w swej praktyce nie posługują się magicznym transem, co odróżnia ich od pozostałych magów. Raczej w normalnym stanie umysłu posługują się centrami magazynowania i przetwarzania informacji (mózg i czakry wzdłuż kręgosłupa). Wierzą, że z ich pomocą nadają kierunek przepływowi informacji, która w pożądany sposób kształtuje kosmiczną energię. W odróżnieniu od innych systemów magii, tutaj informacja nie zużywa się, lecz jest kopiowana między systemami energetycznymi.

Tak więc mimo nowoczesnego wizerunku wydaje się, że model ten jest pochodną modelu energetycznego. Cybermag oprócz praktycznej wiedzy na temat programowania i administrowania systemami informatycznymi powinien być też biegły w medytacji i jakiejś technice rozwijającej system energetyczny, na przykład w Jodze.

 

Na podstawie źródła wikipedii

 

 Obrazek Nazwa- Cena
A DUBROW, W PUSZKIN - PARAPSYCHOLOGIA I WSPÓŁCZESNE PRZYRODOZNAWSTWO

A DUBROW, W PUSZKIN - PARAPSYCHOLOGIA I WSPÓŁCZESNE PRZYRODOZNAWSTWO

Rozwój współczesnych nauk przyrodniczych wymaga rozwoju całego szeregu podstawowych problemów naukowych. Celem niniejszej książki jest właśnie rozpatrzenie tych problemów. Już dziś istnieją podstawy, by sądzić, że zbadanie zjawisk parapsychologicznych, pomoże nauce w spenetrowaniu zagadkowego świata możliwości psychicznych człowieka. Szereg...
17.00 zł

 Do koszyka 

Aleister Crowley - Krótkie Eseje o Prawdzie

Aleister Crowley - Krótkie Eseje o Prawdzie

format A5 150 stron Kim jest człowiek? Jaką rolę odgrywa w jego rozwoju pamięć, śmiech, wiedza i miłość? I jakie stany transowe towarzyszą mu w drodze ku prawdzie o jego własnej istocie?   W szesnastu Krótkich esejach o Prawdzie Aleister Crowley opisuje ezoteryczną anatomię istoty ludzkiej, konkretne cechy umożliwiające jej rozwój wewnętrzny oraz przeszkody,...
25.00 zł

 Do koszyka 

Aleister Crowley - MAGIJA w teorii i praktyce

Aleister Crowley - MAGIJA w teorii i praktyce

Magija jest dla wszystkich. Jest nauką i sztuką powodowania zmiany zgodnie ze swoją Wolą. W magiji i współczesnej nauce podstawowa koncepcja jest identyczna, u jej podstaw leży wiara implicite, ale realna i stanowcza, w ład i jednolitość przyrody. Z powodu korzystania z terminów technicznych, moje poprzednie dzieło zostało źle zrozumiane, a jego zasięg był ograniczony....
43.00 zł

... więcej informacji
 Wyprzedano 

Alejandro Jodorowsky – Mistrz i czarownice

Alejandro Jodorowsky – Mistrz i czarownice

Mistrz i czarownice to fascynująca opowieść o życiu jako wielkiej przygodzie odkrywania siebie poprzez zdzieranie szat własnych oczekiwań oraz społecznych konwenansów. W książce tej Alejandro Jodorowsky, jeden z najwybitniejszych twórców kina magicznego, opisuje inicjacje pod okiem mistrza buddyjskiego oraz czterech kobiet uczących go sztuki wyzwalającej miłości:...
38.00 zł

... więcej informacji
 Wyprzedano 

Christine Stecher - Mantry Mowa bogów

Christine Stecher - Mantry Mowa bogów

Czym są mantry? Od kiedy tylko pojawiło się słowo, mantra jest postrzegana jako narzędzie myślenia i działania umysłowego. Słowo mantra pochodzi z sanskrytu i składa się z sylab: man (umysł, myślenie) i tra (narzędzie, instrument). Sylaba, słowo, jedno lub kilka zdań czy też fragment świętych pism mogą pełnić rolę mantry, czyli być wielokrotnie powtarzane. We wszystkich...
25.00 zł

... więcej informacji
 Wyprzedano 

Ewa Krukowska - Niekończące się początki

Ewa Krukowska - Niekończące się początki

"Co by było, gdybyś zasnął? I gdybyś miał sen? A w tym śnie udałbyś sie do nieba i tam zerwał dziwny i piękny kwiat? A po obudzeniu trzymałbyś w dłoni ten kwiat? To co? Co wtedy?" Coleridge "Nasze dzisiejsze pojęcie o absolutnym przebiegu czasu, zgodnie z obowiązującymi obecnie prawami fizyki, na dłuższą metę nie da się utrzymać". Albert Einstein 1905 r.
12.00 zł

 Do koszyka 

Ewa Krukowska-Aping - Wyspy objawiane

Ewa Krukowska-Aping - Wyspy objawiane

"Kapłanka podniosła ręce i wzywając moce z dalekich wymiarów weszła w głęboki trans. Ci, którzy ja otaczali dostrzegli nagle błękitną poświatę powoli nań spływającą." (...) "Jestem. Tutaj, teraz jestem zaczepiona w jakiejś sekundzie istnienia Wszechświata. Zmaterializowana w postaci kobiety. Od kiedy poczułam sie obciążona ciałem, ciągle...
16.00 zł

 Do koszyka 

Helena P Bławatska - Ewolucja kosmiczna - doktryna tajemna

Helena P Bławatska - Ewolucja kosmiczna - doktryna tajemna

Helena Pietrowna Bławatska już od wczesnej młodości przejawiała zdolności paranormalne, w Indiach, gdzie rozwinęła swe uzdolnienia, poznała tamtejszą pradawną wiedzę i dostąpiła wtajemniczeń. W 1875 roku założyła nowe Towarzystwo Teozoficzne, którego siedzibę przeniosła do Adjar w Indiach, udowadniając zjawiskami paranormalnymi prawdziwość głoszonej słowem i pismem...
17.00 zł

 Do koszyka 

Helena P Bławatska - Ewolucja Ludzkości - Doktryna tajemna

Helena P Bławatska - Ewolucja Ludzkości - Doktryna tajemna

Helena Pietrowna Bławatska już od wczesnej młodości przejawiała zdolności paranormalne, w Indiach, gdzie rozwinęła swe uzdolnienia, poznała tamtejszą pradawną wiedzę i dostąpiła wtajemniczeń. W 1875 roku założyła nowe Towarzystwo Teozoficzne, którego siedzibę przeniosła do Adjar w Indiach, udowadniając zjawiskami paranormalnymi prawdziwość głoszonej słowem i pismem...
19.00 zł

 Do koszyka 

Helena Pietrowna Bławatska - Dziwy Indii

Helena Pietrowna Bławatska - Dziwy Indii

Helena Pietrowna Bławatska już od wczesnej młodości przejawiała zdolności paranormalne, w Indiach, gdzie rozwinęła swe uzdolnienia, poznała tamtejszą pradawną wiedzę i dostąpiła wtajemniczeń. W 1875 roku założyła nowe Towarzystwo Teozoficzne, którego siedzibę przeniosła do Adjar w Indiach, udowadniając zjawiskami paranormalnymi prawdziwość głoszonej słowem i pismem...
19.00 zł

 Do koszyka