Adźapajoga i Mantra Soham सो हम् so 'ham

Data publikacji:07/08/2017

Współczesny człowiek myśli, że sam niezależnie robi wszystko, wszystko kontroluje i podejmuje decyzje dotyczące dalszego życia, ale ryszi obserwując procesy zachodzące w świecie nauczali, że człowiek jest niczym więcej tylko marionetką w rękach oddechu (w teorii adźapajogi pojęcia: oddech, działanie, aktywność i ruch opisują ten sam proces), uczucia i dźwięku. Przejmując kontrolę nad jednym z tych trzech elementów można kontrolować dwa pozostałe. Poprzez kontrolę nad jedną z tych trzech rzeczy człowiek może stać się sprawcą własnego losu, wychodząc ponad stan bezwolnej marionetki.

Wysiłek zmierzający do kontroli:    ruchu, dał początek hathajodze, na którą składają się rozmaite postawy ciała i ćwiczenia mające na celu zmianę aktywności wewnątrz ciała.

    uczucia, dał początek bhaktijodze, jodze miłości i oddania.

    dźwięku, dał początek adźapajodze.W każdym momencie życia występuje proces oddychania i doświadczania aktywności: sił przyciągania i sił odpychania. Wraz z aktywnością powstają subtelne, wewnętrzne dźwięki, które adepci adźapajogi uczą się rozpoznawać w sobie. Każda zmiana w aktywności człowieka wywołuje odpowiednią zmianę w wewnętrznym dźwięku. Aktywność (ruch) i dźwięk zawsze idą w parze, a towarzyszy im nieprzerwanie trzecia rzecz[25]. Tą rzeczą jest uczucie.

Zaletą posługiwania się techniką adźapajogi jest łatwość kontroli dźwięku. Proces oddychania następuje w każdym momencie życia i towarzyszą mu specyficzne dźwięki. Kontrola oddechu jest metodą, którą można stosować przez cały czas okresu czuwania gdy świadomość jest aktywna. Poza okresem snu w każdej chwili można wytworzyć pożądany dźwięk oddechu, aby kontrolować sam oddech i uczucie.Shivoham (lub Shivohum) w dosłownym tłumaczeniu oznacza „jestem Shivą”Ta mantra składa się z dwóch elementów Shiva i ham:

Shiva – reprezentuje Uniwersalną Świadomość, immanentną i transcendentną,

Ham – oznacza kreatywną ucieleśnioną esencję bytuPowietrze jest wydychane z dźwiękiem SA i wdychane z dźwiękiem HAM. Następnie recytowanie mantry HAMSA jest ciągłe

- Vijnana BhairavaMantra So-ham jest mantrą naturalną, jest mantrą Jaźni. Oddech wychodząc i wchodząc wytwarza dwie sylaby: So i Ham. Każdy powtarza ją nieświadomie każdego dnia tysiące razy. Kiedy ta mantra pozostaje w nas aktywna, nasze ciało jest wypełnione życiem, kiedy uchodzi wraz z ostatnim tchnieniem, ciało umiera i poddaje się rozkładowi.

"So-ham" znaczy "jestem Tym". To kontemplacja zjednoczenia z Najwyższą Świadomością. Energia wewnętrzna - kundalini pulsuje w nas w formie wdechu i wydechu cały czas powtarzając sylaby Ham i So. Poprzez kontemplację (So-ham - jestem Tym) utożsamiamy się z Najwyższą Prawdą. Między wdechem i wydechem oraz między wydechem a wdechem istnieje ułamek sekundy absolutnie spokojny i wolny od myśli. Ta bardzo krótka chwila, ten ułamek sekundy jest przestrzenią Prawdy. Gdy oddychasz i wsłuchujesz się w Ham i So, skup się na tej przestrzeni. W miarę praktykowania ta przestrzeń będzie się powiększać i zaprowadzi cię do Jaźni.

Gdy zdasz sobie sprawę, że So-ham nieustannie w tobie powstaje, nie musisz wytężać uwagi aby ją powtarzać. Na wydechu powstaje So, a na wdechu Ham. Siedząc spokojnie obserwuj po prostu swój oddech i uświadom sobie, że mantra So-ham powtarza się sama. Możesz też powtarzać sylaby So-ham wraz z oddechem. Po jakimś czasie będziesz mógł zsynchronizować mantrę z oddechem. Nauki starożytnych mędrców Indii - Wedy i Upaniszady zalecają praktykowanie mantry So-ham, która doprowadza do osiągnięcia Jaźni. Po praktyce So-ham pozostań skupiony do wewnątrz.Upaniszady uważają sadhanę opartą na AUM za najlepszą metodę do osiągnięcia samorealizacji, co wynika z poniższych ślok (dewanagari श्लोक, trl. śloka, ang. shloka, tłum. wers):    Ten, kto wypowiada OM z intencją 'osiągnę Brahmana' zaiste osiągnie Brahmana.

    Jaźń ma naturę sylaby OM. Medytuj nad OM jako Jaźnią.

    Forma medytacji, która zamanifestowała się jako pierwsza pośród wszystkich, dla odrodzenia wszystkich poszukujących, była Pierwszym Słowem, przejawem Brahmana (Boga): sylaba OM. Medytacja nad OM przeznaczona jest dla tych, którzy poszukują wyzwolenia. Sylaba ta jest Najwyższym Brahmanem.

    Bóg jest sylabą OM, od Niego pochodzi Najwyższa Wiedza.

    OM jest Brahmanem, Odwiecznym Bytem. Oto jest Weda, którą znają ci, co poznali Brahmana. Poprzez Nią poznaje się to, co ma być poznane.

    Należy medytować na sylabą OM.

    Sylaba OM jest łukiem, Jaźń zaiste jest strzałą. Brahman, mówi się, że jest ich celem. Musi być trafiony bezbłędnie. Tak następuje zjednoczenie z Brahmanem, kiedy strzała staje się jednym z celem.

    AUM jest Brahma, AUM jest Wisznu, AUM jest Śiwa, AUM jest niezmienne, jest samoistnym światłem, jest .. Google Inspiration█■█ █ ▀█▀ http://okulta.pl/joga/item/157-mantra-so-ham-i-om-namah-shivayaRainbow Black swan 

Lista Wiadomosci