Menu
Koszyk

Wiedza Duchowa

Wiedza Duchowa

Duchowość – pojęcie wieloznaczne, kojarzone albo z działaniem sił nadnaturalnych, albo ze szczególnym (często z wartościującym epitetem "wyższy") wymiarem psychiki; może też być pojmowana w sposób łączący powyższe dwa sposoby, traktując wymiar duchowy jako należący do sfery nadnaturalnej.

Literatura na temat duchowości odzwierciedla głównie trzy, jak dotąd trudne do oddzielenia, obszary refleksji, badań i praktyki: teologiczny, filozoficzny i psychologiczny
Częstym elementem doświadczeń duchowych jest mistycyzm, przejawiający się w postaci różnych stanów zmienionej świadomości. Owoce mistycyzmu to m.in. wyższy poziom rozwoju wewnętrznego, specyficzna twórczość (mistyka) oraz rozmaite, niekiedy zdumiewające, dokonania

Inteligencja duchowa naturalna, biologiczna oraz powszechna zdolność gatunku ludzkiego do adaptacji poprzez integrowanie przeżywanych doświadczeń i nadawanie im uogólniającego sensu. Inteligencja duchowa to praktyczna manifestacja duchowości.
Zdaniem Iana Marshalla i Danah Zohar (2001) przejawem inteligencji duchowej jest myślenie jednoczące posiadające swoją neurofizjologiczną podstawę w postaci odkrytych przez Wolfa Singera i Charlesa Graya tzw. fal gamma- czyli oscylacji o częstotliwości 40 Hz obejmujących różne, odległe od siebie ośrodki mózgu, których intensywność wzrasta podczas integrowania percypowanych bodźców oraz medytacji (doświadczanych subiektywnie jako poczucie jedności rzeczywistości). Oznaczona skrótowo jako SQ (Spiritual Quotient), jest trzecim rodzajem zdolności inteligencji obok IQ (skrót oznacza iloraz inteligencji, powszechnie stosowany wskaźnik inteligencji racjonalnej) i EQ (inteligencja emocjonalna).

Na inteligencję duchową w tym rozumieniu składają się następujące czynniki:

1) zdolność do transcendencji

2) zdolność do przekraczania granic fizyczności

3) zdolność odczuwania jedności życia i nawiązywania łączności z ludzkością, której nic nie może zagrozić, nawet śmierć

4) umiejętność doświadczenia podwyższonych stanów świadomości w tym:

a) świadomość istnienia rzeczywistości ostatecznej, przyjmującej formę jedności, w której zanikają wszelkie bariery, zaś wszelkie obiekty włączone zostają w tę całość

b) doświadczanie społecznych i psychologicznych korzyści związanych z osiąganiem tych stanów

5) umiejętność nadawania świętości codziennym wydarzeniom, relacjom z innymi, obowiązkom

6) umiejętność wykorzystywania zasobów duchowych do rozwiązywania codziennych problemów

Na podstawie źródła z Wikipedii

 

Paramahamsa Prajnanananda - Kamyki ze stawu - Ponadczasowe opowieści mądrości duchowej
Chwilowo brak
Kamyki ze stawu: Ponadczasowe opowieści mądrości duchowej to kolekcja opowiadań i anegdot przekazywanych podczas wykładów i dyskursów, które odbywały się w różnych miejscach z różnych okazji. Zamysłem tej książki jest zachęcenie do stworzenia sobie bodźca do rozsmakowania się i polubienia głębokiej ..
39.00 zł
"...Sens życia?!... Tak się naucz żyć, aby każdy nowy twój dzień cechowała pewność coraz to większej pełni bytu, coraz to czystszych i subtelniejszych uciech - aby to, co się zowie "czasem do zabicia", nie istniało dla ciebie, aby nawet myśl o tym była ci całkiem obca. Naucz się doznawać czysto fizy..
16.00 zł
Przebudzenie jest jak prywatka na tysiąc osób, gdzie wszyscy z wyjątkiem ciebie są pijani. Tylko ty jesteś trzeźwy na tej imprezie. To jest przebudzenie.  Większość ludzi patrzy na świat poprzez swe emocjonalne rany zakażone trucizną. Są nieświadomi, że żyją we śnie o piekle, tak jak ryb..
39.00 zł
Śri Maharaj Nisargadatta - Najlepsze lekarstwo Dialogi ze zrealizowanym mistrzem
Chwilowo brak
Śri Nisargadatta Maharaj (1897 - 1981), jeden z najważniejszych nauczycieli XX wieku, mieszkał i nauczał w Indiach, w małym mieszkaniu znajdującym się w bombajskich slumsach. Maharaj - zrealizowany mistrz tantrycznej linii Nath - miał żonę i czwórkę dzieci. Przez wiele lat utrzymywał się wraz z rodz..
23.00 zł
Sztuka Komunikacji wg Mistrza Zen - THICH NHAT HANH
Chwilowo brak
Sutra Pełnej Świadomości powiada: „Gdy praktykujący medytację chodzi, musi być świadom, że chodzi. Kiedy siedzi, musi być świadom, że siedzi. Kiedy leży, musi być świadomy, że leży… Niezależnie od pozycji, jaką przyjmuje jego ciało, praktykujący musi być jej świadom. Tak praktykując, żyje w bezpośre..
28.00 zł
To książka o magii oddechu, czyli samego życia, przeznaczeniu i nieśmiertelności. "Swara udaya" to strzeżony przez wieki system technik oddychania stworzony przez tantrycznych siddha-joginów. Technika swara udaya opiera się na pewnym podstawowym możliwym do zaobserwowania fakcie, który jest często ..
22.00 zł
Wszyscy jesteśmy „ciałami w nieustającym pospiechu”. Tęsknimy za harmonią ze sobą i światem. Czujemy, że świat musi się zmienić...  Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że to nasz styl życia potrzebuje prawdziwej zmiany. Wielu z nas stawia przed sobą pytanie Piłata skierowane do Chrystusa:..
39.00 zł
Wanda Prątnicka na około dwóch tysiącach stron swojej nowej książki zawartej w czterech tomach wyjaśnia Uniwersalne Prawa rządzące naszym (Wszech)światem. Prawa te mają takie samo zastosowanie w życiu codziennym, jak i wtedy, gdy kierujemy uwagę ku największym koncepcjom rozwoju duchowego. Autorka c..
49.00 zł
Wanda Prątnicka na około dwóch tysiącach stron swojej nowej książki zawartej w czterech tomach wyjaśnia Uniwersalne Prawa rządzące naszym (Wszech)światem. Prawa te mają takie samo zastosowanie w życiu codziennym, jak i wtedy, gdy kierujemy uwagę ku największym koncepcjom rozwoju duchowego. Autorka c..
49.00 zł
Myśli nad nami panują. Oto źródło wszystkich problemów. Ale praktykując dzogczen, panujemy nad swymi myślami i nie mamy żadnego problemu. „Przywiązanie to korzeń, z którego wyrastają wszystkie emocje i cała samsara. Rozumieli to mahasiddhowie pokroju Sarahy i Tilopy, którzy poświęcili wiele..
26.00 zł
Wyświetlono: 37 do 48 z 48 (4 stron)
Używamy plików cookie's zapisywanych w pamięci przeglądarki. Informacje na TEJ STRONIE