Kolor dzieci nowych czasów, zwane także dziećmi indygo przejawia i wyraża cechy osobowości indygo. Każde dziecko ma swój własny podstawowy kolor życia, np.: czerwony, zielony, żółty, niebieski albo połączenie dwóch lub więcej kolorów. Dziecko, którego kolorem życia jest indygo, posiada nowe cechy osobowości i charakteru, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni i które są częściowo trudne do przyjęcia i zaakceptowania przez nasze społeczeństwo.
W ciągu szeregu lat rodzice i nauczyciele byli zmuszeni do zmiany sposobu myślenia i postępowania z dziećmi, którymi się opiekowali. Ze szkół i przedszkoli pojawia się wiele sygnałów, że dzieci indygo są "zupełnie inne". Określenie dla tych dzieci wywodzi się od koloru życia indygo, który określa tylko jedną z cech tych dzieci pojawiających się obecnie na naszej planecie, lecz jest tak charakterystyczny, że amerykańscy terapeuci nazywają je dziećmi indygo albo Indigos.
Być może za kilka lat, kiedy o tych dzieciach będziemy wiedzieli więcej, zdołamy dokładniej opisać ich rozmaite zadania, zasób ich możliwości, ich przymioty i być może uda nam się nawet dokonać podziału na grupy, według poszczególnych cech..
.

Interesowność jest największym złem istniejącym na świecie. Postawy tej nie zna świat natury

 

Oto kilka ogólnych cech osobowości dzieci indygo:

    Wewnętrznie czują tylko prawdę.
    Kierują się w życiu wzniosłymi zasadami.
    Wiedzą, że powinniśmy żyć w równowadze ze sobą i z naszym środowiskiem.
    Często łączą w sobie cechy męskie i żeńskie.
    Wiedzą, że istnieje coś więcej niż to, co widzimy.
    Wierzą, że materia i życie fizyczne są jedynie złudzeniem.
    Wiedzą, że życie składa się z energii albo żyjącej świadomości.
    Wiedzą, że we wszechświecie wszystko jest wzajemnie połączone. Czas, przestrzeń, odległość i forma nie są od siebie oddzielone, tak jak to widzimy.
    Czują, że każde istnienie zasługuje na szacunek, uczciwość, miłość i współczucie.
    Rozumieją lepiej życie duchowe niż świat materialny...


Dzieci Nowego Tysiąclecia - Jan Van Helsing


Fragmenty utworu opublikowano na prawach cytatu, pastiszu oraz do celów edukacyjnych. Wszystkie prawa należą do Wydawnictwa Biogeneza oraz autora. Opublikowane fragmenty służą jedynie zapoznaniu czytelnika z treścią książki, której fizycznie w internecie nie może przejrzeć - tak jak to ma miejsce w ksiegarniach. Umożliwiamy jedynie dokonanie świadomych zakupów w internecie, pozwalajac zapoznać sie gruntownie z kupowanym produktem, aby uniknąć późniejszych rozczarowań.